خرید کمپوست قارچ دکمه ای گرگان

خرید کمپوست قارچ دکمه ای گرگان

 

خرید کمپوست قارچ دکمه ای گرگان

خرید کمپوست قارچ دکمه ای گرگان

 

 

ورمی کمپوست، عبارت است از کودآلی بیولوژیک که در اثر عبور مداوم و آرام مواد آلی درحال
پوسیدگی ازدستگاه گوارش گونه هایی ازکرم هاي خاکی و دفع این مواد از بدن کرم، حاصل
می شود. این مواد هنگام عبور از بدن کرم آغشته به مخاط دستگاه گوارش(موکوس)، ویتامین
ها و آنزیم ها شده که درنهایت به عنوان یک کود آلی غنی شده و بسیار مفید براي ساختمان و
بهبود عناصرغذایی خاك، تولید و مورد مصرف واقع می گردد

 

خرید کمپوست قارچ گانودرما گرگان

 

بنابر این ورمی کمپوست فضولات کرم به همراه درصدي از مواد آلی و غذایی بستر و لاشه کرم هاست. بطورخلاصه می توان ویژگی هاي ورمی کمپوست را شامل موارد زیر دانست.
سبک و فاقد هر گونه بو
عاري ازعلف هاي هرز
حاوي میکرو ارگانیسم هاي هوازي مفید مانند ازتوباکتریها
بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهاي آلی

 

خرید کمپوست قارچ صدفی گرگان

دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر ویتامین ها به ویژه ویتامین ب12
قابلیت بالاي نگهداري آب مواد غذایی
فرآوري آسان و سریعتر از کمپوست آلی
عاري از باکتریهاي غیرهوازي، قارچها و میکروارگانسیم هاي پاتوژون
اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی وشیمیایی و بیولوژیکی خاك
وجود عناصر ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، آهن، روي، مس و منگنز

تاثیرورمی کمپوست روي خاک کرم هاي خاکی در هنگام مصرف ماده آلی مقداري زیادي خاك نیز می خورند مواد حاصل از  تغذیه کرم خاکی بعد از دفع خاك دانه هاي مستحکمی را تشکیل می دهد که یکی از پایدارترین انواع خاك دانه ها و همچنین بهترین نوع خاك دانه ها یعنی خاك دانه هاي کروي هستند. ورمی کمپوست در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك تاثیر بسزایی دارد. این کود اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك بوده و علاوه بر وزن مخصوص کم، فاقد هر گونه بو، میکروارگانسیم هاي پاتوژن، باکترهاي غیرهوازي، قارچ وعلف هاي هرز می باشد.

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.