فروش کمپوست جوانه تبریز

فروش کمپوست جوانه تبریز

 

فروش کمپوست جوانه تبریز

فروش کمپوست جوانه تبریز

 

 

نحوه برداشت کرم ها و ورمی کمپوست

1 -کرم و کمپوست ها را به یک طرف تل منتقل و در طرف دیگر بستر و غذاي تازه فراهم می نماییم تا کرم هاي

درون ورمی کمپوست به سمت بستر و غذاي تازه حرکت کنند ورمی کمپوست عاري از کرم شده قابل برداشت

است

 

خریدکمپوست جوانه تبریز

2 -روش دستی: کود را غرقاب کرده کرم ها به سمت پایین حرکت می نمایید کودهاي قسمت بالا را برداشت می

کنیم

3 -استفاده از سییلندرهاي مکانیکی که در ابعاد کوچک مقرون به صرفه نیست

 

قیمت کمپوست جوانه تبریز

یکی از راههاي تولید هوموس استفاده از کرم هاي خاکی می باشد بیوهوموس بسته به نوع و اریته کرم وغذایی

که دراختیارشان قرارمی گیرد داراي آنالیز و خواص متفاوتی می باشد. شرکت تعاونی آدلی ورمی کمپوست آرتا

اقدام به تولید بیوهوموس توسط گونه اي ازکرم هاي خاکی به نام آیزینیا (کرم سرخ حلقوي بارانی یا کرم سرخ

کالیفرنیایی) نموده است این کرم ها از مواد آلی تغذیه نموده و 60 درصد این مواد پس از عبور از دستگاه گوارشی

و تجزیه به هوموس تبدیل می گردد مژیکال ارگانیکیک کود بیوارگانیگ بسیار نرم، سبک وزن، ترد، تمیز و بی بو

است و ظاهري کمابیش شبیه به گرانوله قهوه دارد و بدلیل وجود آنزیمها و هورمون هاي رشد گیاهی سبب تحریک

رشد و نمو گیاهان می شود و افزودن زیاد آن به خاك نیز خطري براي گیاه به همراه نخواهد داشت آنالیز شیمیایی

بیوهوموس نشان دهنده وجود 5% نیتروژن، 5 %درصد فسفر، 5 %درص دپتاسیم، 4 %درصد کلسیم است.

جمعیت باکتري ها بیش از دومیلیون در گرم آن می باشد و نیز نشان دهنده مرغوبیت هرچه بیشتر این کود می

باشد.

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ تبریز

 

اثرات کود شیمیایی

اشباع بیش از حد خاك با انواع مواد شیمیایی اجزاي بیولوژیک (زیستی) خاك را به نابودي می کشاند دانشمندان

با توجه به پیچیدگی سیستم اکولوژیک در تلاشند تا راه حل مناسبی براي این وضعیت بحرانی بیابند از طرف دیگر

مراحل طبیعی تشکیل هوموس سال ها بطول می انجامد به همین دلیل

کارشناسان خبره دنیا درحال بررسی هستند که چگونه می توان این ماده با ارزش را در زمان کوتاه تري فراهم کرد.

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.