فروش کمپوست جوانه

فروش کمپوست جوانه

 

فروش کمپوست جوانه

فروش کمپوست جوانه

 

 

اصول مدیرتی و پرورش کرم هاي خاکی

1 -بر طبق نیاز کرم ها، به آنها غذا دهید. یک کیلوگرم ضایعات آلی براي تغذیه به اندازه 2 کیلوگرم کافی است

(ضمنا غذاي ریخته شده باید خورده شود و مرحله دیگرغذا شروع شود).

2 -رطوبت را دربستر کشت در حال مطلوب نگهداریدبه هیچ وجه کود و بستر رسیده نباید بو دهد: در صورتی که

بستر بوي خاك یا بوي ترشی (آمونیاك) دهد باید بلافاصله به آن هوا ترزیق شود

خرید کمپوست جوانه

 

3 -به منظور هوادهی بهتر محتویات بستر کشت کرم هاي خاکی را به صورت هفتگی بررسی و اقدام به وارونه

کردن مواد بستر نمایید.

4 -گودال یا بستر را زیر سایبان نگهدارید.

5 -دماي بستر باید بین 12 تا 25 درجه سانتیگراد قرار داشته باشد (براي حالت مطلوب و جفت گیري و تخم ریزي

بهتراست دماي بستر بین 17 تا 25 درجه باشد)

6 -PH بستر را به طور منظم بررسی و بین 6 تا 8 ثابت بماند البته قبل از اینکه کرم ها را به بستر اضافه کنیم

 

 

قیمت کمپوست جوانه

فضولات حیوانی: می توان از مدفوع حیوانی مانند گوسفند، اسب، بز، و طیور (به غیر ازمرغ) براي این منظور

استفاده نمود لازم است پیش از استفاده از مدفوع حیوانی بجز احشام آزمایشات و پیش بینی هاي اولیه مختلفی

در مورد عوامل بیماري زا و واکنش در مقابل کرم هاي خاکی انجام داد در ضمن باید در استفاده از مدفوع اسب

بسیار دقت شود زیرا مدفوع این حیوان حاوي ویروس تتانوس است که براي انسان مهلک و کشنده است.

 

طریقه مصرف ورمی کمپوست

معمولا ورمی کمپوست را در باغبانی با نسبت هاي برابر با کودهاي دامی مخلوط و براي هر درخت بین 3 تا 5

کیلوگرم در حلقه هاي به عمق 15 تا 30 و عرض 60 تا 100 سانتی متر در اطراف پایه درخت قرار می دهند سپس

این قسمت با مخلوطی از ورمی کمپوست و کود دامی پر می شود. بر روي این مخلوط نیز یک لایه خاك می ریزند.

قیمت کمپوست جوانه قارچ

 

در زراعت نیز می توان ورمی کمپوست را به میزان 5 تا 10 تن در هکتار در هنگام کاشت به همراه نیمی از مقدار

توصیه کودي منطقه براي زراعت گندم استفاده کرد.

 

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.